sever_directer_host

เช่า Server คืออะไร?

การเช่า Server เป็นการใช้บริการจากเว็บ Web hosting ซึ่งให้บริการพื้นที่สำหรับฝากเว็บไซต์ต่างๆ บนเครื่อง Server ซึ่งออนไลน์บนระบบอินเตอร์เน็ต เอาไว้สำหรับเก็บไฟล์ๆต่างของเว็บไซต์ เช่น ฐานข้อมูล , E-Mail เพื่อให้เว็บไซต์ซึ่งกำลังออนไลน์อยู่บนอินเตอร์เน็ตและสามารถใช้งานเพื่อรับส่ง E-Mail ได้ ถ้าอธิบายแบบให้เห็นภาพขึ้นไปอีก คือให้คุณคิดว่าบริการ Web hosting ก็เหมือนกับที่ดินซึ่งมีขนาดใหญ่มาก ส่วนเว็บไซต์ก็เหมือนกับเป็นบ้านหรือร้านค้าของเรา และ E-Mail ของเราก็เหมือนกล่องรับจดหมายซึ่งตั้งอยู่หน้าบ้าน ต่อมาเป็นเรื่องแน่นอนว่าก่อนเราจะสร้างบ้าน สร้างร้านค้าก็ต้องมีที่ดินก่อน และถ้าเราเลือกที่ดินดีๆบ้านหรือร้านค้าของเราก็ไม่พังลงมาสามารถรับส่งจดหมายได้อย่างสะดวก แน่นอนว่าที่ดินเรียกว่าทำเลทองก็ต้องอยู่ติดกับถนนใหญ่ เช่นเดียวกับ Web hosting ดีๆก็ควรอยู่บนอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง เพราะจะให้คนอื่นซึ่งมาบ้านเรามาได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ไม่หลงทาง ไม่ติดขัดอะไร โดยบริการ Web hosting ก็ยังแบ่งออกได้เป็นอีกหลายแบบ ดังนี้ Shared Hosting ให้บริการ Web hosting อันเหมาะกับเว็บไซต์ธรรมดาทั่วไป เพียงเว็บเดียว เช่น เว็บไซต์ส่วนตัว , บริษัทองค์กร เป็นต้น เป็นการซอยพื้นที่ในเครื่อง…