ตั้งชื่อ Domain ซ้ำกับชื่อบริษัทอื่นผิดกฎหมายหรือไม่

0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes
Copy_Domain_Name_Company

ชื่อ Domain กับกฎหมายทางธุรกิจระดับบริษัท

ชื่อ Domain Name คือ ชื่อแบรนด์ , กิจการ , ร้านค้า ของผู้จดทะเบียน เพราะฉะนั้นจึงควรเลือกชื่อจดจำได้ง่าย มีความหมายหรือไม่ความหมายก็ได้ โดยอาจตั้งชื่อให้เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ , บริการ ,หน่วยงาน , องค์กร , ร้านค้า คุณควรหลีกเลี่ยงในการตั้งชื่อเกี่ยวข้อง กับเครื่องหมายการค้าของผู้อื่น

ในปัจจุบันนี้ Domain Name มีจำนวนมาก หลายร้อยนามสกุล แต่นามสกุลที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างสูงคือ .COM .NET .ORG .INFO .BIZ  เป็นต้น เพราะเป็นนามสกุลที่เกิดขึ้นมาอย่างช้านาน บวกกับผู้ใช้มีความเคยชิน และเป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวาง

ตั้งชื่อ Domain ซ้ำผิดกฎหมาย ?

การเลือก Domain Name ก็ยังมีปัจจัยทางกฎหมายซึ่งควรระมัดระวังเช่นเดียวกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเว็บไซต์ที่ใช้ ทำธุรกิจการค้า อย่างแรกคือ Domain Name ที่คุณเลือกอาจไปซ้ำกับเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่น เมื่ออ่านมาถึงตรงนี้หลายๆคนอาจจะเกิดความสงสัยว่า เครื่องหมายการค้าเป็นรูปภาพ ส่วน Domain แล้วจะไปซ้ำกันได้อย่างไร แต่ความจริงแล้วถ้าคุณลองสังเกตดูดีๆก็จะพบว่าเครื่องหมายการค้า ก็มีทั้งส่วนข้อความกับส่วนรูปภาพอยู่รวมกัน ถ้าไม่เชื่อคุณลองสังเกตเครื่องหมายการค้าของสินค้าใกล้ตัวดูซิ และถ้ามีผู้ใดนำข้อความในเครื่องหมายการค้าของผู้อื่นไปจด ทะเบียนเป็น Domain ของคุณ ก็อาจมีความผิดข้อหาลอกเลียนแบบเครื่องหมายการค้าของผู้อื่น ถ้ามีลักษณะเหมือนกันทุกตัวอักษรเรียกได้ว่าปลอม 100% สำหรับบทลงโทษคือ จำคุกไม่เกิน 4 ปี , ปรับไม่เกิน 4 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ แต่ถ้าไม่เหมือนกันทุกตัวอักษรแต่เมื่อพิจารณาแล้วเป็นการลอกเลียนก็ถือเป็นการ เลียนแบบอยู่ดี โดยมีโทษเบากว่า คือจำคุกไม่เกิน 2 ปี , ปรับไม่เกิน 2 แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ

กรณีเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนของผู้อื่น ก็ไม่ได้หมายความว่าคุณจะสามารถนำไปจดทะเบียนเป็น Domain ของคุณได้โดยไม่มีความเสี่ยง โดย Domain ที่คุณจะไปจดนั้น ถ้านำไปใช้กับเว็บไซต์พาณิชย์ การที่คุณใช้ชื่อซ้ำกับเครื่องหมายการค้าของผู้อื่น ถึงแม้จะไม่ได้จดทะเบียนแต่ก็อาจเข้าข่าย “หลอกลวงขาย” โดยมีความผิดตามกฎหมายอาญาเช่นเดียวกัน เนื่องจากอาจทำให้ผู้เข้าชมเว็บไซต์เกิดความเข้าใจว่า สินค้าของคุณเป็นสินค้าที่ผลิตโดยเจ้าของเครื่องหมายการค้านั้น ซึ่งความผิดนี้มีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี , ปรับไม่เกินสองพันบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ

นอกจากนี้ยังต้องระมัดระวังไม่ให้ชื่อไปซ้ำกับ “ชื่อ” ของบุคคลอื่นด้วย โดย “ชื่อ” ตามกฎหมายคุ้มครอง ถ้าเป็นบุคคลธรรมดา คือ “นามสกุล” แต่ถ้าเป็นนิติบุคคลก็คือ ชื่อบริษัท , ห้างร้าน ต่าง ๆ ที่มีการจดทะเบียนไว้แล้ว ถ้า Domain ของคุณไปซ้ำกับนามสกุลของบุคคลธรรมดา ตลอดจนไปซ้ำกับชื่อบริษัทห้างร้าน , เจ้าของนามสกุลที่เป็นเจ้าของชื่อ ก็มีสิทธิห้ามไม่ให้คุณใช้ Domain นั้นได้ แต่ถ้าไม่ทำตาม เจ้าของนามสกุลก็สามารถฟ้องศาล เพื่อมีคำสั่งห้ามไม่ให้คุณใช้ Domain ดังกล่าวได้ อีกทั้งถ้าเกิดความเสียหายใดๆ กับเจ้าของนามสกุลเขาก็สามารถเรียกร้องค่าเสียหายได้อีกด้วย

0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes